Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn och inflytande över sin egen vård. När patienter involveras i vården och blir mer delaktiga blir resultatet bättre med ökad återhämtning och ett mer välfungerande liv.

De senaste tre åren har Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa inom Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin arbetat för att öka inflytandet för patienter och anhöriga i den rättspsykiatriska vården. Vi vill lyfta fram och stärka en osynlig patientgrupp som ofta drabbas hårt av fördomar och självstigma.

Genom att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård och deras anhöriga att bli mer delaktiga i utformningen av vård och stöd i vardagen ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning.

När patienter och anhöriga involveras förbättras klinikernas förutsättningar att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov.

Tillsammans med kliniker, patienter och anhöriga har NSPH tagit fram metoder för att öka brukarinflytandet inom rättspsykiatrin och kunna utforma en mer personanpassad och effektiv vård.

Läs mer om projektet här

Möt Lejla, Sten, Benjamin och Michaela

I filmerna nedan kan du höra fyra personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård berätta om hur de lyckades återhämta sig från olika typer av psykisk ohälsa.

Om Nationell Samverkan för Psykisk hälsa, NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området.  Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa.